top of page

טל ברק | ריקוד ממעמקים

שיעורים לילדים

בשיעורים לילדים  אני משלבת

בלט קלסי ומודרני ומחול הבעה.

הגוף מתחזק, והטכניקה מתבססת.

הילדים רוקדים בתנועה חופשית ויצירתית,

ומבטאים את עצמם בשפת תנועה אישית.

תוכן בית

יצרתי את שיטת העבודה שלי ממעמקים, הנובעת מהקשבה עמוקה פנימה אל תוככי עצמי וביטוי של הנביעה הפנימית,  בשפת תנועה אישית ויחודית. הריקוד שלי  עמוק וכנה. יש בו איחוד עוצמתי של גוף ונפש.

bottom of page